Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
 << ούτος εστί ο υιός μου ο Αγαπητός εν ω ευδόκησα >>.

Αγαπητά μου Πνευματικά παιδιά & Αγαπητοί Συγχωριανοί

Σήμερον η Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία ολόκληρος η ορθοδοξία ανά τον κόσμο εορτάζει τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου και θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο κύριος μας όταν πέρασαν τα τριάντα χρόνια της ζωής του ως τέλειος πλέον άνδρας θέλησε να φανερωθεί εις τους ανθρώπους ότι είναι και εν σώματι θεός.  
Και αυτό το βλέπουμε εις την άνωθεν μαρτυρία εις τον Ιορδάνη ποταμό του ιδίου του θεού και πατέρα με την φωνή του αλλά και την παρουσία του Αγίου πνεύματος σε μορφή περιστεράς, ότι δηλαδή είναι ο γνήσιος και ομοούσιος υιός αυτού. Εγνώρισε ο κύριος μας εις όλο τον κόσμο ότι αυτός είναι ο Μεσσίας ο προσδοκώμενος και μέσω του λόγου του αλλά και των μεγάλων θαυμάτων δείχνοντας μας ότι αυτός είναι ο Χριστός ο θεός ημών, όπου οι προφήτες προεκύρηξαν.
Και φυσικά το μεγάλο και θειο αλλά και ευλογημένο είναι ότι ο κύριος μας από την γέννηση του την βάπτιση του έως και την ανάσταση του εκτέλεσε κατά γράμμα όλες τις προφητείες και τον θείον Νόμον.
Ο κύριος και θεός μας Ιησούς Χριστός θέλοντας να τηρήσει και εκτελέσει και τον νόμο της βαπτίσεως ήρθε εις τον Ιορδάνη ποταμόν όπου ο Ιωάννης κήρυττε μετάνοια εις τους ανθρώπους. βάπτιζε ο Ιωάννης τον κόσμο με ύδωρ και ο κύριος μας πηγαίνει εις τον Ιορδάνη ποταμόν όχι ότι είχε ανάγκη βαπτίσεως αλλά γιατί ως θεός θα έδειχνε εις τον κόσμο ότι μέγα είναι αυτό το μυστήριο και ότι ο θεός είναι ο ίδιος ο νόμος χωρίς φυσικά αμαρτία.
Ο Ιωάννης ευλαβούμενος τον Κύριον μας και σκεπτόμενος την δική του αναξιότητα λέγει εις τον Ιησού: << Εγώ έχω ανάγκη κύριε να βαπτισθώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε μένα>>  αλλά ο μέγας και καλός θεός τον παροτρύνει και τον ενθαρρύνει δείχνοντας προς τον Ιωάννη ότι εκείνο που νόμιζε απρεπές αυτό έπρεπε να γίνει την συγκεκριμένη στιγμή να βαπτισθεί ο Δεσπότης Χριστός από τον Δούλον του και λέγει ο κύριος μας εις τον Ιωάννην :
<< Άφες άρτι , ούτω γαρ πρέπον υμίν εστιν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην>>.
Δικαιοσύνη εδώ αγαπητοί μου ονομάζει ο κύριος μας την εκτελέσει όλων των εντολών του θειου νόμου.
Και ας δούμε για ποιους λόγους έπρεπε ο κύριος μας να βαπτισθεί:
Πρώτος Λόγος, είναι διότι το σώμα του ανθρώπου αποτελείτε από τέσσερα στοιχεία όπου και ο κόσμος όλος από αυτά τα στοιχεία αποτελείτε : Α) ο Αήρ  Β) ο Αιθήρ Γ) το ύδωρ Δ) το χώμα ο πυλός δηλαδή η γη. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία έπρεπε να αγιαστούν από τον κύριον μας και ο μεν Αήρ και Αιθήρ καθαγιάσθηκαν από την κατάβασιν του θεού και λόγου.
Η γη αγιάσθει όταν εγεννήθει ο κύριος μας σωματικός εις το σπήλαιο της βηθλεέμ.
Και σήμερα το ύδωρ αγιάζεται από το θείον βάπτισμα του Κυρίου μας και θεού μας εις τον Ιορδάνη ποταμόν. Ο Ιωάννης βαπτίζει το κύριον μας Ιησού Χριστόν όπου αμέσως ανέβηκε από τα ύδατα , διότι ο θεός ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Ο προφήτης Ησαΐας λέει δια τον θεον μας : Αμαρτίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού. Και γιατί είπα αγαπητοί μου ότι ανέβηκε από τα ύδατα αμέσως ο κύριος μας ,διότι όταν εβαπτίζωντο από τον Ιωάννη όλοι οι άλλοι άνθρωποι καθόντουσαν μέσα στο νερό μέχρι να εξομολογηθούν όλες τις αμαρτίες τους και μετά τους βάπτιζε ο Ιωάννης εδώ όμως στην περίπτωση του Ιησού Χριστού ως αναμάρτητος αμέσως σηκώνεται από τα ύδατα. Δεύτερος Λόγος είναι ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις την πτώσιν του εωσφορικού τάγματος εστάθη και είπε : <<Στώμεν καλώς, Στώμεν μετά φόβου>>.
Τότε εστάθησαν όλοι εκεί που ήταν οι μεν άγγελοι που ήταν αγαθοί εις τον ουρανόν και ανέβαιναν πρός τον θεόν, οι δε πονηροί δαίμονες έπεσαν του αγγελικού σχήματος. Με την κατάβαση του θειου λόγου νικήθει η δύναμης των δαιμόνων, και με το θειο βάπτισμα συνετρίβησαν όλοι αυτοί οι δαίμονες. Ο προφήτης Δαβίδ είπε: Συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επι των υδάτων.
Και τρίτος Λόγος είναι αδελφοί μου ότι με αυτό το παράδειγμα ο κύριος μας  διδάσκει ότι το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος είναι υποχρεωτικό και ουαί και αλίμονο εις τον άνθρωπο αν δεν βαπτισθεί η αν ποδοπάτηση το βάπτισμα του Τότε χάνεται και αφανίζεται.
Όταν ο κύριος μας εξερχόταν του ύδατος Τότε αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί και όλοι είδαν το πνεύμα του θεού να κατέβαινε ως περιστερά εις τον Ιησούν Χριστόν, και μέγα φωνή ακούσθηκε :  << ούτος εστιν ο υιός μου ο Αγαπητός εν ω ευδόκησα>>. Έτσι φανερωθεί στους ανθρώπους το τρισυπόστατο της θεότητος. Εξ ουρανού ο άναρχος πατέρας δια της φωνής. Ο υιός και Λόγος του θεού Ιησούς Χριστός ο θεάνθρωπος μέσα εις τα ύδατα βαπτιζόμενος,  και το Άγιο πνεύμα σε μορφή περιστεράς. Με όλο αυτό το γεγονός έπαψε αγαπητοί μου τόσο η κατάρα του θεού που εδόθη στον Αδάμ κατά την παράβαση , και έπαψε ακόμα και ο ιουδαϊκός νόμος με την περιτομή, τώρα με το βάπτισμα δεν χρειάζεται ο άνθρωπος περιτομή διότι όλα τα πληρεί το άγιον βάπτισμα. Ο προφήτης Ησαΐας , και ο προφήτης Μαλαχίας πριν 3.745 έτη και 4.742 έτη αντίστοιχα είχαν πει για το μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως και τα λόγια αυτά των προφητών έγιναν πράξη σήμερα.
Αγαπητοί μου αδελφοί  τούτο το μυστήριο μέγα εστί σας καλώ όλους και όλες να διαφυλάξουμε το βάπτισμα μας ως κόρη οφθαλμών και με τίποτα και για τίποτα να μην προδώσουμε τόσο την πίστη μας αλλά και το θείον βάπτισμα.
Xρόνια πολλά σε όλους να είσθε καλά.
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μεγαγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.