Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

21ΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

21ΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
<< Ψάλλατε φαίδραι Παρθέναι, της Παρθένου της αγνής και Αγίας των Αγίων εισοδιων εορτής >>.
Αγαπητοί Αδελφοί
Παρθενική Ιερα Πανήγυρης σημερα εορτάζουμε

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Βίος Αγίου Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή

Ο Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου

Πως τον κάλεσε ο Κύριος
Ο Απόστολος Ματθαίος ήταν από την Κανά της Γαλιλαίος. Ήταν τελώνης το επάγγελμα δηλ. ενοικίαζε από το κράτος τα τέλη, τους φόρους και τους εισέπραττε αυτός.

Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος οἱ Ὁμολογητές
Ὁ Γουρίας καὶ ὁ Σαμωνᾶς, ἀγωνιζόμενοι τὸν ἱερὸ ἀγώνα

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος καταγόταν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πέτρο Κυνουρίας

Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς
Γι’ αὐτὸν ἀναφέραμε στὸ βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ γιοῦ του Θεοδούλου, ποὺ ἡ μνήμη του γιορτάζεται τὴν 14η Ἰανουαρίου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται»