Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή της Χαναναίας
«ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ»
«Ελέησονμε,Κύριε...»                                                  
Αγαπητά μου πνευματικά παιδιά και συγχωριανοί μου ,μια, από τις μεγαλύτερες κακίες πού μαστίζουν την ανθρωπότητα είναι ή αχαριστία.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ<< ούτος κείται είς πτώσιν , ανάστασιν, και σημείον αντιλεγόμενον>>
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και πνευματικά μου παιδιά .