Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

αιτήματα των αραβόφωνων

Ἁγίαν Πεντηκοστήν


Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον·

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
Οι ΄Αγιοί μας είναι οι απλανείς οδηγοί της ουρανίου πορείας του χριστιανού.
Ένα από τα ευωδέστατα άνθη του Κεφαλληνιακού λειμώνος είναι και ο νεοφανής, Όσιος Πατήρ Παναγής Μπασιάς.