Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΜΑΡΑΣ
`
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΣΥΝΑΞΙΣ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  12   ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κ    Α    Μ    Α    Ρ    Α    Σ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη
Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Οἱ Ἅγιοι Πάντες

                      

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Πραγματικὰ εἶναι θαυμαστὸς ὁ Θεὸς μέσα στοὺς ἁγίους του.