Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ἡ Ὁσία Φιλοθέα ἡ Παρθενομάρτυς

   

Ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός

Ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός
                       
                                                   
                       
              
                       
                       
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου συντάχθηκε ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Νικηφόρο τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. (956 – 959 μ.Χ.), ἐπὶ βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου.

Μνήμη Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
                       
                                                   
                       
                       
                       
                        
                       
Λίγες μόλις δεκαετίες μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρώσος

                            

 
                       
                                                    .
                                               
                                               
                       
                       
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε σὲ ἕνα χωριὸ τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ρωσίας, περὶ τὸ 1690,

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ο π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΗ Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την σημερινή συνεδρίαση της Τρίτη 26 Μαϊου προέβη στην πλήρωση της χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου:                        
                                                    
                        
                        
                       
                       
                       
Αὐτὴ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρεῖται ὡς δεύτερη εὕρεση,

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Μέγας
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Μέγας γεννήθηκε στὴ Ρώμη,

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Κιέβου ἀσκήσας
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος, λάτρης τῆς ἐργασίας, ἔζησε κατὰ τὸν 14ο αἰώνα μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου,