Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Γέροντα

Γέροντα, πού οφείλεται ή μελαγχολία πού έρχεται πολλές φορές στήν ψυχή;

http://kotsarikosdotcom.files.wordpress.com/2012/07/skevosekloghs.jpg?w=283
Γέροντα, πού οφείλεται η μελαγχολία που έρχεται πολλές φορές στήν ψυχή;

Προφητική Επιστολή

Προφητική Επιστολήτου ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ του ΝΕΩΤΕΡΟΥ της Οπτίνα ( + 1927).

Έρχεται Μνημόνιο και στην Εκκλησία!


dis2013
Τα ταμεία της Εκκλησίας στέγνωσαν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος το δήλωσε ξεκάθαρα: Σε δύο μήνες δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και θα αναγκαστούμε να κάνουμε περικοπές και απολύσεις.