Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ   ΣΩΤΗΡΟΣ


ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ Μιχαήλ Μεγαγιάννη

<< Ούτος εστί ο Υιός μου ο Αγαπητός εν ω ευδόκησα αυτού ακούεται>>.

Αγαπητοί συγχωριανοί  αγαπητοί συμπατριώτες

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014