Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

i2
Τό Σάββατον, 14ην /27ην Σεπτεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Με κατάνυξη εορτάσθει η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Μάμα στην ενορία της Καμάρας Μεγαλοπόλεως , εις τον εορτάζοντα Ιερό Ναό.