Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

<< ούτος κείται είς πτώσιν , ανάστασιν, και σημείον αντιλεγόμενον>>
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και πνευματικά μου παιδιά
Σήμερον Αγαπητοί μου η επί της γης Ορθόδοξος Εκκλησία του Σωτήρος Ιησού Χριστού συνεορτάζει με την ουράνιο Εκκλησία την θριαμβεύουσαν την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου.
Τεσσαράκοντα ημέρας μετά την γέννηση και την σωτήριον ενανθρώπησιν του Κυρίου το παιδίον προσεφέρθει από την Θεοτόκο Παρθένο και του συνοδού αυτής τον δίκαιον Ιωσήφ εις τον Ναό δια να προσφέρουν και την κανονισμένη θυσία δυο νεοσσών περιστέρων, η ζεύγος τρυγόνων.
Την ημέρα αυτήν εκ πνεύματος αγίου φωτιστείς ευρίσκετο εις τον Ναό δια να πάρει εις τας αγκάλας του το θείον βρέφος ο υπερήλικας Άγιος Συμεών όπου ήταν 270 ετών, και έτσι εκπληρώνεται προς τον Αγιον Συμεών η υπόσχεση του θεού προς αυτόν όταν είχε απιστήσει δια  τον θεον.
 Η απιστία του Αγίου Συμεών και η υπόσχεση του θεού έγινε ως εξής :
Πολλά έτη πριν την ενσάρκωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού Βασιλέας της Αιγύπτου ήταν ο Έλληνας ειδωλολάτρης και Μαθηματικός Πτολεμαίος , ο βασιλέας Πτολεμαίος ήθελε να αποθανατίσει το όνομα του με ένα μεγάλο έργο ώστε να μείνει αιώνια. 
Αυτό το έμαθαν οι Έλληνες φιλόσοφοι και πρότειναν εις τον Πτολεμαίο να στείλει επιστολή εις την Ιερουσαλήμ στους Εβραίους και να παραδώσουν τα πέντε έργα του Μωυσή το Γέννεσις, το Έξοδος , το Λευιτικόν, το αριθμοί, και το Δευτερονόμιον, όπου απάρτιζαν την Αγίαν γραφή, δηλαδή την παλαιά διαθήκη , τα οποία είχαν γραφτεί πριν 1800 έτη και ήταν τα σπουδαιότερα εις τον κόσμο όλον.
Ο βασιλέας Πτολεμαίος έστειλε επιστολή  και ζητά από τους Εβραίους  στην αρχή με γλυκά λόγια επαίνους , γεμάτα ευγένεια δια τα πέντε έργα αυτά, αλλά οι  εβραίοι αρνούνται να τα παραδώσουν, Πάλι ο βασιλέας Πτολεμαίος στέλνει επιστολή νέα αλλά τώρα απειλεί τους Εβραίους και αυτοί δέχονται να στείλουν τα πέντε αυτά βιβλία , όταν τα έλαβε ο Πτολεμαίος χάρηκε πολύ αλλά προσωρινά διότι δεν καταλάβαινε τι έλεγαν διότι ήταν γραμμένα εις την εβραϊκή διάλεκτο , τότε ο Βασιλέας Πτολεμαίος στέλνει τρίτη επιστολή στους Εβραίους και ζητά διδασκάλους που να γνωρίζουν Ελληνικά και εβραϊκά για να μεταφράσουν εις την ελληνική γλώσσα τα βιβλία της παλαιάς διαθήκης.
Οι εβραίοι στέλνουν 70 διδασκάλους όπου αυτοί χωρίς να προσθέσουν η να αφαιρέσουν τίποτα μεταφράζουν τα πέντε αυτά βιβλία εις την ελληνική γλώσσα.
Μεταξύ των εβδομήντα ήταν και ο Δίκαιος Συμεών  όπου τον αξίωσε να αγκαλιάσει σήμερα τον Ιησού Χριστόν.
Ο Δίκαιος Συμεών ενώ ερμήνευε τον προφήτη Ησαΐα απόρησε πως πρόκειται μια παρθένος να συλλάβει στην κοιλιά της τον θεον και θα παραμείνει παρθένος , και απορώντας είπε μα πως γίνεται δεν πιστεύω να γίνεται αυτό ποτέ να μείνει παρθένος έγκυος και μετά την γέννηση να παραμείνει παρθένος, τελειώνοντας την φράση του αυτή ο Άγιος Συμεών ένα αόρατο χέρι τον χαστούκισε , και μια φωνή ακούσθηκε που έλεγε: << Και θα το ιδείς και εις χείρας σου θα το βαστάσεις>> Όταν ο Άγιος Συμεών έφτασε σε ένα ποτάμι έβγαλε το δακτυλίδι του και το έριξε στο ποτάμι λέγοντας, << αν είναι αληθές το ρητό τούτο τότε εγώ ας ξαναβρώ το δακτυλίδι τούτο>>.
Όταν έφτασαν κοντά σε μια πόλη αγόρασαν ψάρια και καθαρίζοντας ένα ψάρι ο Άγιος Συμεών εις την κοιλιά αυτού είδε το δακτυλίδι που είχε πετάξει στο ποτάμι και αμέσως αναφώνησε δυνατά << Αληθώς ο λόγος του θεού>>. Και από τότε περίμενε να έρθει εις τα χέρια του το θείον βρέφος, έτσι και έγινε , όταν έλαβε εις τα χέρια του ο άγιος γέροντας το θείον βρέφος είπε προς τον Κύριον << Νύν Απολύεις τον Δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το Σωτήριων σου , ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών , Φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ>> οπου αυτό σημαίνει: << τώρα ελευθέρωσε με Δέσποτα κατά την υπόσχεσιν σου εν ειρήνη , ότι είδα το καλό της σωτηρίας οπου έκανες εις όλους τους ανθρώπους , δια της ενανθρωπήσεως σου, και αποκάλυψες εις τα έθνη το αληθινό φως της ζωης το φωτίζον κάθε άνθρωπον ερχόμενο εις τον κοσμον προς δοξαν εις όσους επίστευσαν πρότερον τους προφήτας σου και εις όσους θα πιστέψουν τώρα και μετέπειτα εις εσένα δια να σωθούν>>
Και ευλογήσας τους γονείς  ο Άγιος Συμεών είπε    << Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον .>>  Δηλαδή ο υιός σας είναι η πτώσης και η έγερσης των σημείων των ανθρώπων, που δεν θα πιστεύσουν εις τον θεον και θα χαθούν ως πτώσιν και έγερσιν όσων θα πιστεύσουν εις αυτόν και θα σωθούν. Σημείο αντιλεγόμενο είναι Αδελφοί μου οι διαφωνίες , οι αιρέσεις που δημιούργησαν οι άνθρωποι .
Και ο Άγιος Συμεών βαλών την χείρα του εις την Θεοτόκο της λέει: << και σου δε αυτής την ψυχην διελευσεται ρομφαιαν >> εννοώντας την λύπη και την οδύνη που θα λάβει η παρθένος βλέποντας τον υιόν της εις τον μαρτυρικό σταυρόν.
Αγαπητοί μου Αδελφοί Πολλά και ευλογημένα είναι τα διδάγματα Σήμερον όπου ο άνθρωπος καλείτε να βρει τον δρόμον του τον δρόμο της αληθείας , τον δρόμο της σωτηρίας.
Πολλές φορές Αγαπητοί μου αναρωτιόμαστε Μεταξύ μας δηλαδή η σάρκα μας με τον νουν,  πως θα αποκτήσουμε την σωτηρία της ψυχής μας , και με τι τρόπο θα το πετύχουμε αυτό και αν θα είμαστε εκλεκτοί του θεού και της βασιλέας του.
Αγαπητοί μου η σωτηρία της ψυχής μας είναι ένας διαρκής αγώνας ,
ΠΡΩΤΟΝ θέλει ΠΡΟΣΕΥΧΗ αλήθεια Πολλές φορές αναρωτιέμαι σήμερα προσευχόμαστε εις τον θεον και κυριον της ζωής μας με μάτια δακρυσμένα , με δάκρυα ειλικρινείας δια να εισακουστούμε εις τα ουράνια  η προσευχόμαστε δια τον τύπον και δια να είμεθα αρεστοί εις τους άλλους.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ θέλει ΜΕΤΑΝΟΙΑ με συντριβή καρδίας όχι μετάνοια για να βλέπουν οι άλλοι και να λέμε α αυτός καλά τα κάνει και έχει μετανοήσει αλλά μετά Πάλι το κακό επιστρέφει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο.
ΤΡΙΤΟΝ  θέλει ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ και συγχώρεση αυτό τα λέει όλα Αδελφοί μου να ανοίξουμε την καρδιά μας εις τον θεον μας μέσω του εκπροσώπου του εις την Γή που είναι ο Ιερέας και κυρίως να λάβουμε την συγχώρεση αλλά και παράλληλα να μπορούμε να συγχωρούμαι και τον μεγαλύτερο μας εχθρό .
ΤΕΤΑΡΤΟΝ θέλει ΝΗΣΤΕΙΑ όχι νηστεία μόνο εις το φαγητό και να λέμε ότι νήστεψα αλλά νηστεία και εις την ψυχή και εις τα έργα μας και τα πάθη μας .
ΠΕΜΠΤΟΝ θέλει ΚΟΙΝΩΝΙΑ τακτική όπου έτσι θα γίνουμε Χριστοφόροι και θεοφόροι θα έχουμε μέσα μας τον θεον του παντός τον Ιησουν Χριστον.
Και ΕΚΤΟΝ θέλει αγαπητοί μου Αδελφοί να μιλήσει η καρδιά μας να φτερουγίσει μέσα μας η αγάπη , να διώξει το μίσος και αν αυτό γίνει τότε τα δάκρυα μας θα πλημμυρίσουν θα γίνουν ποταμός σωτηρίας που θα μας οδηγήσουν εις τον απέραντο ωκεανό της αγάπης του Σωτήρος μεγάλου θεού Ιησού Χριστού , και την εκκλησία αυτού όπου είναι
η κιβωτός της σωτηρίας μας, είναι η αλήθεια, είναι η ομόνοια , είναι η φιλανθρωπία , είναι η ζωή και η άμεση επικοινωνία μας του ανθρώπου με τον θεον μας .
Ο θεός καθήμενος επί του θρόνου της δόξης αυτού είναι η σκέπη του αγίου πνεύματος , είναι ο Χριστός Αδελφοί μου.
Κοιτάξτε δίπλα σας αντιληφθήκατε που βρισκόμαστε όχι σε ένα απλό δωμάτιο, όχι σε ένα χώρο διασκεδάσεως , όχι σε συνεστίαση  διαφόρων διαλέξεων, είμαστε όλοι μας εις τον οίκον του θεού μας είμαστε εις τον οίκον της συγχωρήσεως , αντικρίστε τον θεον μας και θα δείτε μεγάλη επιγραφή να μιλά και να γράφει στην καρδιά μας λέγοντας << Τέκνα μου πνευματικά ο μισείς με ετερω μη ποίησης >>  αυτό μας προσκαλεί ο κύριος μας να κάνουμε πράξη την συγχώρεση και την αγάπη και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ όλοι μας είμαστε παιδία του ενός και μοναδικού θεού όπου μας θέλει όλους κοντά του , χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις εμπρός λοιπόν όλοι μας από εδώ τώρα όπου μπορούμε να δούμε το φως διότι έρχεται νύκτα και ουδείς θα μπορεί να δει Αδελφοί μου το φως της σωτηρίας μας.
εμπρός λοιπόν ο Χριστός οδηγός μας και όπλο της σωτηρίας μας .
Χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα Να είστε όλοι καλά .
+ Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ ΜεγαγιάννηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.