Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΑΠΟΚΡΕΩ

    <<Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλεία από καταβολής κόσμου >>
Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας ομιλα δια την Δευτέρα ελευσιν του θεού μας και σωτηρος ημών Ιησού Χριστού, όχι όπως ηλθεν την πρώτη φοράν αφανής ταπεινός και άδοξος, αλλά μας λέει ότι θα έλθει με τα πλήρους δόξης και ολην την θεικην μεγαλοπρεπειαν, συνοδευόμενος υπό πάντων των Αγγελικών ταγμάτων και καθήμενος επι θρόνου Δόξης.
Θα έλθει ως υπέρτατος του ανθρωπίνου γένους , όχι δια να σώσει τον κοσμον όπως έκανε την πρώτη φορά αλλά δια να κρίνει τον κοσμον ζώντας και κεκοιμημένους ,
Από τον Αδάμ και την Εύα έως της στιγμής εκείνης.
Την ημεραν  αυτήν την φοβερά θα αποδώσει εις τον ανθρωπον δια τον δε καλά και αγαθά πραξαντες Αιωνιον ζωην δια τον δε κακά πραξαντες Αιωνιον κόλασιν.
Ο Απόστολος Παύλος μας λέει δια την ημέραν αυτήν
<< Τους πάντας ημάς φανερωθήναι δεί έμπροσθεν του βήματος του Χριστού ίνα κομίσηται έκαστος τά διά του σώματος ,προς ά έπραξεν , είτε αγαθόν είτε κακόν>>.
Την ημέραν αυτήν θα συναθροισθούν ενώπιον του θεού πάντα τα έθνη ,όπου ο Μέγας κριτής ανάλογα με τα έργα εκάστου ανθρώπου θα τους χωρίσει μεταξύ των όπως ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια.
Δηλαδή τους δικαίους εις το δεξιόν μέρος αυτού και τους αμαρτωλούς εις το αριστερόν μέρος αυτού.
Εις εκείνη την φοβερά κρίσιν αγαπητοί μου αδελφοί η αγαθοεργία θα είναι το κύριον κριτήριον όπου ο άνθρωπος καλείτε να αποδείξει και να προβάλει δια τον εαυτόν του .
Ο καλός θεός εις τας εντολας του δυο εξ αυτών προβάλει ως πρώτες ,την πιστην εις τον θεον και την αγάπη εις τον πλησίον μας .
Ο δίκαιος κριτής ο καθήμενος επι θρόνου δόξης θα στραφεί εις τους ανθρώπους που θα κάθονται δεξιά αυτού και θα τους πει:
<<Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου>>.
Διατί όμως αγαπητοί μου αδελφοί θα κριθούν ευλογημένοι και κληρονόμοι του πατρός του <<Διατί επείνασα όπως μας λέει ο κύριος και μου εδώσατε και έφαγα, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με εφιλοξενησατε, γυμνός ήμουν και με ενδύσατε, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε, .
Η αρετή αγαπητοί μου αδελφοί της ταπεινοφροσύνης εις τον δίκαιον ανθρωπον τον ακολουθεί και παραμένει εις αυτόν και μετά τον θάνατον.
Και αφού ο κύριος μας θα βραβεύσει τους δικαίους μετά θα στραφεί προς τους αμαρτωλούς και θα απαγγείλει την φοβεράν απόφασιν του προς αυτούς λέγοντας  << Πορεύεσθαι απ ’εμού  οι κατηραμένοι είς το πύρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τώ διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτου.>>
Από τα λόγια του θεού μας καταλαβαίνουμε και την απόφασιν του  δια τον αμαρτωλον ανθρωπον και την τιμωρία δια αυτόν.
ΠΡΩΤΟΝ είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον θεον.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ είναι το αιωνιον και ατελείωτο πυρ
Και ΤΡΙΤΟΝ είναι η συγκατοίκηση του ανθρώπου μετά των δαιμόνων.
Αγαπητοί μου αδελφοί ας μην πλανωμεθα η ημέρα αυτή της κρίσεως είναι φοβερά, ο προφήτης Ησαΐας μας λέει δια αυτήν:
<<ιδού γάρ ημέρα κυρίου έρχεται ανίατος θυμού και οργής.>>
Είναι ανίατος θυμού διότι αυτήν την ημεραν εξετάζεται ο άνθρωπος όχι μόνο δια την ελεημοσύνη του αλλά και δια τα έργα της πίστεως, ακόμη και δια τους διαλογισμούς  του.
Ο Προφητάναξ Δαυίδ μας λέει :
<< Χιλιαι χιλιάδες ελειτούργουν αυτώ και μύριοι μυριάδες παρεστήκεσαν αυτώ κριτήριον εκάθησεν και βίβλοι ηνεώχθησαν >>.
Προσέξτε αδελφοί μου και βίβλοι ηνεώχθησαν τι σημαίνει αυτό;
Όταν ο άνθρωπος γεννιέται από την στιγμή αυτή άγγελος κυρίου βρίσκεται μαζί του και καταγράφει εις πνευματικόν βιβλίο  τα έργα του ανθρώπου έως της ημέρας της κρίσεως του ,δηλαδή υπάρχει δια τον ανθρωπον ένα πνευματικό βιβλίο όπου εκεί υπογραμμίζονται τα καλά έργα του ανθρώπου δια να τον βοηθήσει εις την κρίσιν, και με έντονο χρώμα τα έργα που οδηγούν τον ανθρωπον εις την αιωνιον κρίσιν, όπως η αδικία ,η κακία , η συκοφαντία, και ότι έχει σχέση με τα έργα του σκότους.
Ο προφήτης Ιερεμίας λέγει δια αυτό :
<< ό γάρ Αγγελός μου μέθ’ υμών έστιν αυτός τέ εκζητών τάς ψυχάς ημών>>.
Άρα αδελφοί μου ο καλός θεός έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερον να διαλέξει μεταξύ του καλού και του κακού ,με την μόνη διαφορά ότι πράξει ο άνθρωπος αυτό τον ακολουθεί εις την ημέρα της κρίσεως του.
Για τον λόγο αυτό πολύ σωστά και πολύ ορθά θα έλεγα ο κύριος μας έχει αφήσει εις τον ανθρωπον άγνωστο την ημέρα του θανάτου, αλλά κυρίως την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας αυτου, για να κάνει τον ανθρωπον έναν αγωνιστή του προσωπικού του πνευματικού βιβλίου ώστε να το διατηρήσει όσο γίνεται καθαρό .
Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι λέγουμε  άσε τώρα έχουμε χρόνο όταν γεράσουμε τότε θα δούμε τι θα κάνουμε με την ψυχή μας και διαρκώς αναβάλουμε την μετάνοια αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος του ανθρώπου διότι αν αύριο ξαφνικά ευρεθείς ενώπιον του θεού μας και διαρκώς έχεις αναβάλει την μετάνοια σου τι θα αποκριθείς εις τον δίκαιον κριτή τότε.
Αγαπητοί μου αδελφοί ο ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να έχει αγάπη προς τον πλησίον του είτε αυτός είναι φίλος του είτε είναι εχθρός του πρέπει πάντα να συγχωρεί όπως συγχώρεσε εμάς ο κύριος μας κατά την ημεραν της σταυρώσεως όπου έλεγε πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.
Αυτό σας προσκαλώ να κάνουμε όλοι να συχωρούμε τον συνάνθρωπο μας και κυρίως να κάνουμε πράξη τα λόγια του Ευαγγελίου ,ίνα αξιωθούμε να ακούσουμε από την αγιαν φωνή του δημιουργού μας δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου.
Να είσθε όλοι καλά.
+ Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μεγαγιάννης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.